sobota, 9 stycznia 2021

Stół Pański i pamiętanie


Bóg chce, abyśmy pamiętali o odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Utrwalamy ją w pamięci, gdy wykonujemy przy Stole Pańskim to, co nakazał nam Pan Jezus. 

 „I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją” (Łukasza 22:19). 

 „A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją” (1 Koryntian 11:24). 

Mamy więc czynności, przez które pamiętamy. Pamiętamy o dziele Jezusa – czyniąc, a wiec łamiąc chleb, jedząc go i pijąc wino. I robimy to, ponieważ sam Jezus uznał, że właśnie te czynności będą najlepiej wyrażały i przypominały nam Jego dzieło. Czyli pamiętamy - czyniąc. 

Tak czyni Bóg. Bóg pamięta o swoim ludzie. W jaki sposób? Ujmuje się za nim, wyprowadza z Egiptu. Bóg pamięta o Noe i opuszcza wody potopu. Bóg pamięta o Abrahamie i wprowadza do nowej ziemi. Pamiętamy o dziele Jezusa – dlatego spożywamy chleb i wino przy Stole Pańskim. 

To najważniejszy Stół przy którym będziesz jadł i pił w tym roku. Przystępuj do niego regularnie pamiętając o tym, który Cię do niego zaprasza. Jemy chleb i pijemy wino, które symbolizują Ciało i Krew Chrystusa. Robimy to, aby pamiętać dlaczego Pan umierał na krzyżu. Nie robimy tego, by się smucić, lecz by ogłaszać zwycięstwo Jezusa i przebaczenie naszych grzechów przez wiarę w Niego.