sobota, 12 czerwca 2021

Chrześcijaństwo vs. kult boga-państwo

W pogańskim państwie prawa obywatelskie zawsze były ograniczane lub odbierane przez boga-państwo, które jest Najwyższym Suwerenem. Biblijne chrześcijaństwo zawsze stało w konflikcie z kultem państwa i jego władców. Oznajmia ono bowiem, że jest Król ponad cesarzem, przed którym cesarz odpowiada i zda sprawę. To więc nie władze państwowe ustanawiają i wskazują miejsce dla Boga. To Bóg ustanawia władzę i wskazuje jej miejsce oraz kompetencje (Rzym 13:1). "Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry" (Jn 19:11). Ponad cesarzem jest Bóg. Ponad prawem stanowionym jest sprawiedliwość, która je osądza. Ponad uchwałami i deklaracjami jest prawo Boże, które ocenia ich słuszność. Ponad parlamentami mocarstw jest Bóg. Ponad premierami i prezydentami jest Bóg. Warto pamiętać o tym, w jakim świecie żyjemy i do kogo on należy. Szczególnie dzisiaj - w czasach, w których państwo (rządzący) chętnie zajmuje miejsce Boga.