poniedziałek, 14 czerwca 2021

Liturgiczne i nieliturgiczne nabożeństwo

Załóżmy, że odwiedzasz w niedzielę dwa nabożeństwa: nieliturgiczne i liturgiczne. W obu chcesz być zaangażowanym uczestnikiem, a nie jedynie obserwatorem. Jakie znajdziesz podobieństwa i różnice jeśli chodzi o zaangażowanie uczestników? Z podobieństw - w obu znajdziesz śpiewających ludzi. Pozostałe różnice są kluczowe. Na nieliturgicznym nabożeństwie większość ludzi wypowiada tylko jedno słowo: Amen (na zakończenie modlitwy). 

W liturgicznym nabożeństwie wszyscy wspólnie.: 
- modlą się Ojcze nasz 
- wyznają wiarę (Apostolskie lub Nicejskie Credo) 
- wyznają grzechy słowami wspólnej modlitwy 
- odpowiadają w liturgicznym dialogu: podczas wezwania do uwielbienia, Sursum Corda, po Wieczerzy Pańskiej 
- odpowiadają z dziękczynieniem po czytaniach Bożego Słowa 

Nie ma możliwości, byś na takim nabożeństwie jedynie śpiewał, a w pozostałych miejscach milczał i obserwował. Liturgiczne nabożeństwo to dialog Jezusa z Kościołem, Oblubieńca z Oblubienicą. Nie jesteś na nim obserwatorem, lecz uczestnikiem. Słuchasz, lecz zaraz potem z wdzięcznością odpowiadasz. Tak wygląda nasze życie z Bogiem.