piątek, 11 czerwca 2021

Rozwiązać Radę Medyczną

Chyba już czas odebrać ster władzy tym medycznym "ekspertom" rządowym, a więc radzie lekarskiej, której przedstawiciele kazali nam chodzić w maskach po lesie, zamykali w domach, ograniczyli dostęp do leczenia setkom tysięcy Polaków, niszczą reputację lekarzy oraz debatę badawczo-naukową, a teraz w okresie końca pandemii zmuszają do szczepień pod groźbą wykluczenia. Jak najszybciej rozgonić to towarzystwo. 

Nie ma wątpliwości, że restrykcje i niszczenie naszych praw będzie trwało tak długo jak to gremium będzie trwało. Oczywiście w ich interesie (pieniądze i władza) oraz rządu jest jak najdłuższe utrzymywanie tego paraliżu. Bowiem podtrzymywaniem stanu zagrożenia, gdy szpitale kowidowe są dosłownie *puste*, muszą nadawać sens swojemu istnieniu. W naszym interesie jest odesłanie ich do domów. Zniszczyli wystarczająco dużo.