sobota, 24 lipca 2021

Narodziny Izaaka i Ewangelia

Izaak powstał z martwych zaraz po narodzinach. 

Pochodził z martwego łona. 

Oczywiście Abraham ufał Bogu, że wskrzesi go z martwych. Bóg już to zrobił wcześniej. 

- Peter Leithart