piątek, 30 lipca 2021

Prywatna Biblia to za mało

„Gdybyśmy Biblię czytali jedynie w ciszy na osobności, Bóg nigdy nie przemówiłby poprzez swoje Słowo do swojego ludu. Biblia studiowana prywatnie nie wykonuje prac związanych z budowaniem świątyni. Biblia nie wykonuje w pełni swojego przeznaczenia poza liturgią. Bóg chce rozmawiać ze swoim ludem zgromadzonym jako Jego wspólnota. Ponadto, Biblia nie jest jedynie słowem mówionym do nas. Została nam dana, aby była wypowiadana przez nas. Spełnienie celu Biblii ma miejsce, kiedy kiedy jej słowa zwracają nas ku wspólnej modlitwie, uwielbieniu, pieśni, dialogowi... a to dzieje się w liturgii".

― Peter Leithart, Theopolitan Liturgy