wtorek, 30 listopada 2021

Znaki

Jezus w Biblii jest nazywany "znakiem" (Łk 2:12; 2:34). W biblijnej terminologii znaki niosą określone znaczenie. Nie są jedynie symbolami. Bóg, używając znaków, działa. Znaki coś komunikują. Znaki to Boże dzieła czynione ku wybawieniu, wzmocnieniu, posileniu lub napomnieniu. Przykładowo, plagi w Egipcie były nazwane znakami. Były jak najbardziej realną, dotkliwą rzeczywistością. Znak Jonasza, jakim było zmartwychwstanie, był czymś realnym. N
ajazdy obcych armii były Bożymi znakami dla niewiernego Izraela. 

Zatem Boże znaki nie tylko symbolizują rzeczywistość, lecz niosą, zmieniają, kształtują rzeczywistość.

Podobnie mówimy o sakramentach: chrzcie i Wieczerzy Pańskiej. Bóg poprzez ustanowione przez siebie znaki i pieczęcie działa. Nie tylko coś symbolizuje, ale i wzmacnia, utwierdza. Dobrym przykładem jest pocałunek. Zarówno wyraża więź, ale i wzmacnia, odnawia więź.