wtorek, 28 grudnia 2021

Czy szczepionka oddala od Boga? - odpowiedź na nauczanie pastora Cyrikasa

CZY SZCZEPIONKA ODDALA OD BOGA?

W kontekście powszechnej szczepionkowej propagandy, obecnej segregacji oraz zapowiadanego przez Ministra Zdrowia "obowiązku szczepień" dla nauczycieli, pracowników medycznych i służb mundurowych moje stanowisko jest proste i niezmienne: Naszym obowiązkiem nie jest ani szczepienie, ani brak szczepienia. Naszym obowiązkiem jest natomiast miłość i szacunek do bliźniego, który ma inne przekonania w tym względzie i podejmuje inne decyzje niż ty. Sądzę, że dla normalnej większości to zwykła oczywistość i na pewno się z tym zgodzisz. 

Tzw. "obowiązek szczepień" wprowadzany przez Ministra Zdrowia oraz przez niektórych pracodawców jest bezprawnym łamaniem praw obywatelskich, szantażem, który powinien podlegać karze w oparciu o kodeks cywilny. Nie ma miejsca na segregację sanitarną jeśli pragniemy Bożego błogosławieństwa i uzdrowienia obecnej sytuacji. 

Osobiście mam wiele powodów, dla których nie chcę się zaszczepić, np. nieskuteczność szczepionki w zakończeniu pandemii, manipulowanie faktami i statystykami dotyczącymi zachorowań i zgonów z powodu COVID19 wśród osób zaszczepionych, niezgoda na szantaż i propagandę; nieufność wobec polityków i mediów, którzy notorycznie nas okłamują; niewygodne fakty dotyczące powikłań i zgonów poszczepiennych; polityczna agenda, bezprawna kontrola państwa i łamanie praw człowieka stojące za szczepieniami itd. 

Jednak mimo tych wszystkich powodów, nie jestem antyszczepionkowcem. Jestem natomiast sanitarnym antytotalitarystą. W naszym kościele na nabożeństwa przychodzą zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione i nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma żadnych podziałów, napięć i niezgody. Wspólnie sprzeciwiamy się emocjonalnemu i psychicznemu szantażowi w jedną lub w drugą stronę.

Dlaczego mówię o dwóch stronach? Czy to nie wśród zwolenników szczepień są emocjonalni szantażyści, którzy jako rozwiązanie na powstrzymanie wirusa promują przymus, strach, ostracyzm i izolację? Okazuje się, że nie tylko. Emocjonalny szantaż dotyczy również ewangelicznych fundamentalistycznych środowisk, które utożsamiają przyjęcie szczepionki z... porzuceniem Chrystusa. Tak, to nie żart. Nie chcę w tej chwili wchodzić w dyskusję czy nazwiemy to "szczepionką" czy "eksperymentalnym preparatem". Jest miejsce na tę dyskusję, lecz w tej chwili chciałbym zająć się szkodliwym i niebezpiecznym przekonaniem, że samo przyjęcie szczepienia na COVID19 ma zgubne konsekwencje duchowe w postaci porzucenia wiary w Jezusa.

"HYBRYDY" 

Wiodącym nauczycielem szerzącym tego rodzaju poglądy jest pastor Andrzej Cyrikas z Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej.

Oto kilka jego wypowiedzi z dwóch nauczań na ten temat. Pierwsze TUTAJ:

"Osoby, które się dziabnęły, (zaszczepiły), to hybrydy, które nie zostaną zabrane do nieba przy pochwyceniu, bo nie ufały Jezusowi". 

"Apostoł Paweł powiedział, że na przyjście Jezusa będzie przygotowana nasza dusza, duch i ciało. Ale jakie ciało? Hybryda czy człowiek? Na przyjście Jezusa nie będzie przygotowana żadna hybryda, dlatego że te hybrydy wcześniej nie ufały Jezusowi i zadziabały się. Więc kiedy przyjdzie Jezus, to tylko ci, którzy uwierzyli Jezusowi zostaną pochwyceni, reszta zostanie. I nic tego nie zmieni. Nic tego nie zmieni". 

I dalej:

"Diabłu chodzi o to, żeby zniszczyć DNA człowieka (...). W naszym DNA jest zapisane JHWH (...). I o to chodzi, żeby tego nie było. Po prostu. Bo dopóki ten zapis jest, to znaczy, że DNA jest czyste i nasze DNA nie jest przeciwko nam. Bo jak zacznie być przeciwko nam, to w nas zacznie się walka. Nasz duch będzie walczył z naszym ciałem. Może to jest proste wytłumaczenie dlaczego ludzie dziabnięci są tak agresywni". 

Jesteście tam? Nadążacie? Zaszczepieni to hybrydy. Ich DNA nie jest czyste. Dlatego Jezus się od nich odcina. Ta narracja nieuchronnie niesie skojarzenia z "czystą rasą". Człowiek vs. hybryda. Czyste DNA vs. zabrudzone DNA... Czyste DNA = Boże upodobanie. Brudne DNA = porzucenie Chrystusa... Czy znając Chrystusa i Pismo Święte poważnie chcesz udać się za tą retoryką? Czy znając Chrystusa i Jego Słowo poważnie uważasz to za zdrowe nauczanie, za którym chcesz podążać?

BUDOWANIE MURU NIEPRZYJAŹNI

W innym nagraniu dostępnym TUTAJ pastor Cyrikas oznajmia:

"Szczepionka nie jest znamieniem bestii, ale funkcja, którą pełni pełni jest identyczna z funkcją, jaką będzie pełniło w przyszłości znamię bestii" (8:23min). 

"Ilu z was, ludzie wierzący niby, wstawiało sobie fotki, że akurat przyjmują szczepienie? A co to jest?! Co chcieliście udowodnić w ten sposób?! Że jesteście zdrajcami Chrystusa?! Tak, udowodniliście, że jesteście zdrajcami Chrystusa! I tylko tyle i nic więcej. I nie ma z wami żadnej współpracy, dopóki się tego nie wyrzekniecie. Dopóki nie przeprosicie za to. Ponieważ następnym waszym krokiem będzie przyjęcie znamienia. I przyjmiecie go twierdząc, że to tylko następstwo przyjęcia szczepionki. Oczywiście, że tak! Dzisiaj jesteście ślepi, a jutro będziecie jeszcze bardziej ślepi, jeżeli się nie nawrócicie i nie zmienicie swojego życia!" (16:41-17:26 min.).

Cóż. Smutne jest to jak wiele osób podąża za tym nauczaniem. Niestety jest ono zarówno niebiblijne, jak i niebezpieczne. Powołaniem Kościoła jest stawanie w obronie uciśnionych, nie zaś uciskanie bliźnich (z powodu szczepionki lub jej braku) poprzez określanie ich mianem "hybryd", "zdrajców Chrystusa", którzy nie znajdą się w niebie, bo "nie zaufały Jezusowi". 

To naprawdę wygląda na innego ducha i inną wiarę. 

Pismo Święte jasno naucza, że nieczystymi nie czyni nas to, co wchodzi do naszego wnętrza (pokarmy, wino, antybiotyki itd.), lecz to, z niego wychodzi, a więc bluźnierstwa, krzyk, plotka, niesprawiedliwa ocena i fałszywy osąd. Naznaczonymi znamieniem bestii nie czyni nas czip lub szczepionka lecz, nasze myśli (symbolika znamienia na czole) i czyny (symbolika znamienia na ręce), co jasno wynika z Księgi Powtórzonego Prawa 6:8.

Oczywiście istnieje cała kłamliwa, zmieniająca się propaganda związana ze szczepieniami, wprowadzaniem kolejnych dawek, obietnicami bez pokrycia - co łatwo prześledzić od momenta pojawienia się szczepionek. Lecz Zło związane z obecnym sezonem nie wynika z faktu przyjęcia (lub nieprzyjęcia) szczepionki przez naszego brata w Chrystusie. Złem jest właśnie kłamstwo, segregacja, szantaż, niszczenie praw obywatelskich, nadmierna ingerencja państwa, zniewalanie, a także niesprawiedliwy osąd, pogarda i kłótnia. 

W kościołach jest miejsce zarówno dla zaszczepionych, jak i nieszczepionych. W Chrystusie nie ma miejsca na tego typu segregację i pogardę. Jest to grzech, który uderza również w poselstwo Ewangelii. Chrystus na krzyżu zniszczył mur oddzielający nie tylko Żydów od nieżydów (Ef 2:11-22), ale również wszelki mur nieprzyjaźni i pogardy: między białym a czarnym, między bogatym a biednym,  między zaszczepionym i nieszczepionym. Uderzanie w jedną z tych grup w Kościele jest uderzaniem w sam Kościół, a poprzez to w jego głowę - Chrystusa. Kogo Chrystus przyjął, tego my nie mamy prawa odrzucać. 

CZTERY PYTANIA I PIĘĆ ZACHĘT

Wiele z powyższych słów pastora Cyrikasa komentuje się samych. Pozwolę sobie jednak zapytać o źródła biblijne powyższych sensacji, ponieważ radykalizm sądów i wyobraźnia pastora są na bardzo wysokim poziomie. Tymczasem zadaniem sługi Bożego jest głoszenie Słowa Bożego, nie zaś obrażanie, degradowanie człowieczeństwa oraz zbawienia chrześcijan, którzy "przyjęli badziewie".

Zatem pastorze Andrzeju:
1. Identyfikuje pastor szczepionkę z rzeczywistością duchową, preludium do znamienia bestii, a więc ze służbą diabłu i odsunięciem od Chrystusa. Które urywki biblijne opisują w taki sposób proces szczepień (eksperymentu medycznego)?
2. Nazywa pastor braci w Chrystusie (zaszczepionych na COVID19) "hybrydami". To nie tylko odczłowieczanie bliźniego, lecz i pogarda wobec Stwórcy, który ich uczynił. Które urywki biblijne pozwalają pastorowi na tego typu określenia wobec braci/bliźnich? 
3. Z jakiego urywka pastor wyciąga wniosek, że zaszczepieni nie udadzą się do nieba? 
4. Czy w swoich osądach i opiniach na ten temat powołuje się pastor na jakiś komentarz biblijny np. do Apokalipsy św. Jana, czy jest to pastora autorska, oryginalna interpretacja nakierowana na posłuch?

Podsumowując, co więc z pastorem Cyrikasem i nauczycielami w kościele, którzy głoszą podobne rzeczy?

Pozwól, że zaproponuję sześć rzeczy:

1. Jeśli jesteś w tego typu kościele lub denominacji, proszę, z Chrystusową łagodnością zwróć pastorowi/księdzu uwagę i poproś go o przemianę, ponieważ jego sądy są niesprawiedliwe dla wielu osób i szkodliwe dla świadectwa kościoła. Spokojnie oznajmij, że to nie zaszczepieni są naszym wrogiem. Nasz wróg jest gdzie indziej. Nie walczymy z ciałem i krwią (Ef 6:11nn). 

2. Nie znam nauczania pastora Cyrikasa w innych kwestiach, lecz to, co mówi nt. tzw. "pochwycenia" oraz znamienia bestii mocno odbiega od biblijnego nauczania na ten temat. Jest to typowe, pobieżne, fantazyjne nauczanie, któremu bliżej do Christian Science-Fiction niż do Pisma Świętego. Moja rada: szkoda czasu. Są po polsku dostępne dobre opracowania na ten temat autorstwa solidnych nauczycieli i komentatorów biblijnych (mogę coś polecić na priv).

3. Nie pozwól się zastraszyć. Tego typu retoryka jawi się jako odważna i radykalna, lecz jest nierozsądna. Bije z niej pogarda wobec braci, nie zaś radykalizm wobec grzechu. Ośmiesza ona świadectwo chrześcijan i przynosi wstyd. 

4. Nauczanie pastora Cyrikasa to przejaw grzechu Galacjan, dla których dzieło Chrystusa na krzyżu to było za mało. Nie jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa plus brak szczepienia. Takie przekonanie to inna droga zbawienia, inna droga. Szczepienia (ani nawet udział w eksperymentach medycznych) nie są grzeszne. Nie oddzielają nas od Chrystusa. 

5. Nie walcz z osobami zaszczepionymi (lub nieszczepionymi), nie obrażaj ich, nie zamykaj im drzwi do Królestwa Bożego, do Kościoła, do Stołu Pańskiego. Nie wymagaj żadnego "nawrócenia z przyjęcia badziewia". Swoją postawą ukazuj, że Kościół jest miejscem dla każdego wierzącego w Chrystusa. Sprzeciwiaj się presji, szantażowi, kłamstwu, łamaniu praw, pogardzie... Naszym wrogiem jest grzech. Nie inna opinia lub ci, którzy ją z szacunkiem wyrażają.

6. Czuj się wolny w kwestii szczepień. Nie stawaj się niewolnikiem ludzi, którzy tworzą presję na przyjęcie lub brak szczepienia. Nie stawaj się niewolnikiem legalistów, którzy głoszą ludzkie nauki i nakładają na barki ludzi jarzmo, którego nie nakłada Chrystus. Żaden człowiek nie ma prawa Cię osądzać z tego powodu. "Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi" (1 List do Koryntian 7:23).