wtorek, 14 grudnia 2021

Modlitewny tygodniowy alfabet

Aby łatwiej zapamiętać intencje do modlitwy lub zachować systematyczność, można podzielić sprawy do modlitwy po poszczególne dni wg np. takiego schematu:

Poniedziałek P – jak praca, pracownicy, przełożeni, Polska. 
Wtorek W – wierzący z twojego kościoła i z innych wspólnot. 
Środa S – siostra, syn, a więc cała rodzina: córka, brat, mama, tata 
Czwartek C – czczenie Boga – szczególny dzień na adorację, dziękczynienie za wszystko, co ci daje i robi w twoim życiu. 
Piątek P – prześladowani chrześcijanie, pastor (starsi). 
Sobota S – sołtys z twojej wsi, prezydent miasta, władze. 
Niedziela N –nawrócenie bliskich. 

Możecie być oczywiście bardziej twórczy niż ja, ale przykazaniem Pańskim jest, abyśmy się modlili o siebie nawzajem. Nie zaniedbujmy tego. Nie pozbawiajmy się tej zachęty, umocnienia i możliwości. Bóg kocha odpowiadać na modlitwy, więc tym bardziej ją praktykujmy.