piątek, 17 grudnia 2021

Ogólnopolska modlitwa o nawrócenie rządzących z segregacji

DOŁĄCZ DO OGÓLNOPOLSKIEJ MODLITWY!

Zachęcamy do modlitwy w kościołach podczas Nabożeństw lub Mszy oraz do indywidualnej modlitwy w domach w pierwszą niedzielę nowego roku: 2 stycznia 2022 r.

W dniu 15 grudnia 2021 r. polski rząd opublikował zasady, zgodnie z którymi w miejscach kultury, rozrywki, kultu religijnego wprowadzono ograniczenie korzystania z nich przez osoby niezaszczepione do 30% obłożenia przestrzeni, zaś w sklepach i galeriach handlowych - limit jednej osoby nieszczepionej na 15m2. Warunkiem korzystania ze swobód obywatelskich bez powyższych limitów jest okazanie ważnego Unijnego Certyfikatu COVID19. W praktyce oznacza to segregację i podział na obywateli pierwszej i drugiej klasy w zależności od posiadanego certyfikatu poświadczającego aktualnie ważne szczepienie.

Uważamy, że jest to opresyjne działanie władzy wymierzone przeciwko milionom Polaków, których traktuje się jak pod-obywateli. Jest to przejaw ucisku, dyskryminacji i tworzy fundamenty podsycania społecznego konfliktu, międzyludzkiej nienawiści i pogardy.

Podział na obywateli pierwszej i drugiej kategorii znamy z niechlubnej historii, z której powinniśmy wyciągać wnioski, nie zaś powtarzać schematy wykluczenia społecznego pewnej grupy ludzi z dostępu do dóbr powszechnych. Jest to również bardzo groźna stygmatyzacja (zdrowi nieszczepieni = "trędowaci"), szczególnie młodego pokolenia, przyklejania dzieciom i młodzieży negatywnej etykiety wykluczenia ze społeczności, co u wielu osób stanowi przyczynę depresji i innych chorób.

Uważamy, że źródłem naszych praw nie jest rząd lub politycy. Dlatego nie mają oni prawa nam ich odbierać. Wszelkie działania rządu zmierzające w tym kierunku są więc sprzeczne z prawem Bożym, naturalnym (którego źródłem jest Bóg) oraz aktami prawnymi w Polsce. Uważamy, że każdy człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. To On jest źródłem naszych praw, wolności, swobód obywatelskich, które każda ziemska władza powinna strzec i respektować, o ile nie chce stać w konflikcie z Tym, który ją ustanowił i powierzył jej mandat delegowanego sługi, który zda sprawę przed swoim Panem.

Izolowanie zdrowych obywateli (w tym również ozdrowieńców) - w oparciu o dokonywane przez nich legalnie dokonywane życiowe wybory - z dostępu do powszechnych dóbr jest ciosem wymierzonym w człowieka, a poprzez to w jego Stwórcę. Dlatego jako odpowiedzialni obywatele naszego kraju pragniemy modlić się do Boga w Trójcy Jedynego o wycofanie się naszej władzy ze szkodliwych, niszczących i dyskryminujących regulacji. Boży nakaz szacunku wobec władzy nie oznacza biernego przyzwolenia na niszczenie ludzkiej godności, wolności, zdrowia psychicznego, generowania bezbożnych, nieetycznych podziałów między obywatelami. Chcemy prosić Boga o Jego łaskę opamiętania władzy oraz, w przypadku jego braku, o sprawiedliwe rozliczenie oraz odsunięcie od zajmowanych stanowisk tych, którzy uchwalają (rząd) lub wspierają (opozycja) bezprawne i nieetyczne regulacje wymierzone przeciwko uczciwym (i zdrowym) obywatelom.

Prośmy, szczególnie tego dnia, Pana Boga:

- o przemieniające światło Ewangelii wobec polskich władz oraz naszych drogich rodaków,

- o chorych na COVID19 i nie tylko,

- o respektowanie przez polityków praw człowieka i praw obywatelskich,

- o uczciwość i prawdomówność mediów i dziennikarzy,

- o nawrócenie polityków, pracodawców ze szczepionkowych nacisków, szantaży i sanitarnej segregacji,

- o producentów szczepionek i firmy farmaceutyczne - uczciwość i rzetelność badań, branie odpowiedzialności za własne produkty,

- o właścicieli lokali, sklepów, miejsc kultury itd. - by nie utrwalali nieetycznych podziałów,

- o wierność, odwagę kościołów (szczególnie pastorów, starszych i księży),

- powszechność w dostępie ludzi do głoszonego Bożego Słowa i chrześcijan do Stołu Pańskiego,

- o zdrowie Polaków i zakończenie pandemii,

- o wolność naszego narodu, zgodę pośród obywateli, mimo różnic.

Boże Słowo zachęca nas:

"Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, (2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości" (1 Tymoteusza 2:1-2).

"Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą" (Ewangelia Łukasza 6:28).

"Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was" (2 Tesaloniczan 3:1).

"Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego" (Jakuba 5:16).

Dołącz. Ufaj Bogu. Nie milcz.

Można dołączyć do WYDARZENIA NA FACEBOOKU.