poniedziałek, 20 lutego 2023

Reformacja czy anabaptyzm?

W czasach reformacji w Kościele Zachodnim istniały trzy ruchy: rzymski katolicyzm, reformatorzy Kościoła (których nazywano protestantami) oraz anabaptyści. 

Wielu współczesnych ewangelicznych chrześcijan to teologiczni i praktyczni anabaptyści: 
- lekceważące podejście do historii i teologicznego dziedzictwa Kościoła, 
- negowanie Bożego działania poprzez sakramenty Kościoła (Chrzest i Komunia), 
- oczekiwanie na rychłe powtórne przyjście Chrystusa, 
- arminianizm, 
- antyliturgiczność, 
- negowanie chrztu niemowląt i wraz z tym 
- członkostwa małych dzieci w Kościele, 
- wiara w sny i wizje, 
- radykalne oddzielenie Starego Testamentu od Nowego, 
- pacyfizm, zakaz przysiąg i służby wojskowej, 
- separacja od wpływu na świat: kulturę, edukację, prawo, politykę. 

Kiedyś moje przekonania były anabaptystyczne pod wieloma względami. Nie wspominam o tym, by z nimi tutaj polemizować (choć się z nimi nie zgadzam). Wspominam o tym, ponieważ warto mieć świadomość, jakie są historyczne korzenie naszych przekonań i kto je podzielał.  Oczywiście zachęcam do poznawania teologii Kościołów reformacji, którą uważam za najwierniejsze Biblii zrozumienie Bożego Słowa. 

Np. w naszym Kościele podczas niedzielnych popołudniowych katechez (dla dorosłych i młodzieży) zaczęliśmy omawiać Belgijskie Wyznanie Wiary (1561 r.). Chcesz posłuchać? Masz pytania w powyższej kwestii? Napisz: bartosik7@gmail.com