sobota, 20 czerwca 2009

Dwa rodzaje zabijania

Bóg założył świat i ustanowił rząd państwowy, przekazując mu władzę siłową (miecz) - Rdz 9:1,5,6. Cel był dwojaki: 1. Chronić niewinnych, bezbronnych ludzi przez groźbę wymierzenia kary tym, którzy napadają na nich (Rzym 13:3-4). 2. Karać tych,którzy sami nie potrafią powstrzymać się od popełniania zła, niesprawiedliwości względem innych osób (1 Pt 2:13-14).

Podstawowe pojęcie rządu, kary śmierci i wojny obronnej bierze się z wartości, jaką nadaje Bóg niewinnemu życiu ludzkiemu. Ci, którzy naruszają świętość ludzkiego życia przez morderstwo, sam tracą ochronę (Rdz 9:6).

Są dwa rodzaje zabijania:

1. Pozbawienie życia niewinnych ludzi (tj. morderstwo). Jest niesprawiedliwe, bezprawne i nieusankcjonowane przez Boga (Wj 20:13).

2. Pozbawienie życia tych, którzy dopuścili się zbrodni wobec innych (tj. kara śmierci). Jest słuszne, zgodne z prawem i usankcjonowane przez Boga (Wj 21:12). Jednak, aby zachowana była sprawiedliwość, może być przeprowadzone wyłącznie na dwa sposoby. Pierwszy to działanie władz rządowych, po wcześniejszym właściwym procesie sądowym. To dlatego Jezus nie poparł kary śmierci wobec kobiety oskarżonej o cudzołóstwo (Pwt 17:4-7; Jn 8:4-7). Nie poddano jej sprawiedliwemu przesłuchaniu według standardów biblijnych, Drugi przypadek usprawiedliwionego zabójstwa występuje wtedy, gdy napadnięta osoba broni swojego życia, używając siły. Jednakże w dalszym ciągu władze państwowe powinny zbadać czy obrona ta rzeczywiście była konieczna (Wj 22:2). To prawo zakłada również posiadanie broni.

St. McDowell, M. Beliles, Uwalnianie narodów, Coolshop. Warszawa 2007, s.216,