sobota, 18 maja 2013

Bez Ducha Świętego poszlibyśmy do piekła

Jutro Niedziela Zesłania Ducha Świętego. To właśnie On - Trzecia Osoba Trójcy Świętej - przynosi dla nas błogosławieństwa płynące z krzyża. Bez Niego nie ma nawrócenia. To On leczy nas z duchowej ślepoty, głuchoty i dokonuje duchowej operacji na sercu, przemieniając je z kamiennego w mięsiste. Bez Jego działania każdy z nas znalazłby się na samym dnie piekła. 

Kazanie z naszego nabożeństwa nosi tytuł: "Jesteśmy płonącymi pochodniami" (Dz.Ap. 2:3). Będzie więc coś o objawieniu Boga oraz Jego mocy dzisiaj: pośród nas, w nas, przez nas. Nie robimy lipy ani obciachu: idziemy do Kościoła i wspólnie dziękujmy przed Bożym tronem w niebie za dar Ducha Świętego.