czwartek, 29 sierpnia 2013

Król czy lider kościelny?

Bóg jest zainteresowany takimi kwestiami jak budżet państwa, związki partnerskie, wysokość podatków, wysokość kar dla przestępców, finansowanie szkolnictwa i szpitali, kompetencje uczniów i nauczycieli, palenie w restauracjach, noszenie broni itd. Jest bowiem Królem wszystkich narodów, a nie jedynie liderem Kościoła.