sobota, 5 lipca 2014

Konieczne postoje w drodze

Regularne, częste czytanie Pisma Świętego jest dla chrześcijanina tym, czym tankowanie auta jest dla kierowcy:
- nie jest to cel, lecz środek do osiągnięcia celu
- lekkomyślnością jest określanie tego "stratą czasu w drodze" tylko z powodu postoju
- bez tego za daleko nie zajedziesz