poniedziałek, 31 października 2016

Pięć Sola

Dzisiejszy Dzień Reformacji przypomina o chwalebnych prawdach, których naucza Pisma Świętego i które wyznawał historyczny Kościół: 

- SOLA SCRIPTURA - Biblia jest jedynym natchnionym, nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i praktyki życia. Nie zaś jednym z natchnionych, nieomylnych autorytetów. 
- SOLA GRATIA - łaska Boża jest jedynym powodem zbawienia człowieka. Nie zaś jednym z niezbędnych jego elementów. 
- SOLA FIDE - zbawienie jest Bożym darem, który przyjmujemy przez szczerą, ewangeliczną wiarę, nie zaś zapłatą za ludzkie starania, religijność i zasługi. 
- SOLI DEO GLORIA- nasze modlitwy, nabożeństwa, uwielbienie powinny być skierowane wyłącznie do Boga w Trójcy Jedynego. Nie zaś do Boga i aniołów lub świętych na ziemi lub w niebie. 
- SOLUS CHRISTUS - Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Nie zaś jednym z pośredników. 

Radosnego Dnia Reformacji! :)