środa, 2 listopada 2016

Lekcje od Wszystkich Świętych

Wielu protestantów podejrzliwie podchodzi do Dnia Wszystkich Świętych. Chyba niepotrzebnie. Zamiast postawy wycofującej lub jedynie negującej pewne praktyki, warto, abyśmy afirmowali biblijne znaczenie pojęcia "Wszyscy Święci".

Dzień Wszystkich Świętych nie oznacza, że zmarli nas odwiedzają, że należy się do nich lub za nich modlić. Bóg rozstrzygnął już sprawę ich wiecznego pobytu. Nie oznacza również religijnego znaczenia zapalania zniczy, wznoszenia modlitw za czyśćcowe dusze i innych przesądów w rodzaju odpustów lub wypominków. 

Dzień Wszystkich Świętych możemy użyć do dobrej, a nie zabobonnej pedagogiki. Np. przypominając sobie (i bliskim), że Kościół jest pojęciem szerszym niż "wierzący na ziemi". Na niedzielnym nabożeństwie odmawiamy Apostolskie Credo wyznając wspólnie, że wierzymy w "świętych obcowanie", a więc wspólnotę świętych na ziemi i w niebie. Nie oznacza to, że ty, ja, św. Augustyn lub Mojżesz mamy zdolności teleportacji i bycia w dwóch miejscach jednocześnie (np. w Polsce i w Meksyku lub w niebie i w Boliwii). Oznacza to raczej, że ty, ja, św. Augustyn i Mojżesz jesteśmy członkami jednego Kościoła Powszechnego, którego częścią są święci na ziemi i w niebie. Wynikają z tego bardzo praktyczne rzeczy: 

- nie jesteśmy sami w kosmosie. Mamy wokół siebie obłok świadków (Hbr 12.1), którzy dokonali biegu i stanowią dla nas zachętę. 

- choć Biblia nie zachęca do modlitwy do świętych, to zachęca do modlitwy o świętych. Nie wiem o co mogę się modlić jeśli chodzi o świętych w niebie (Biblia nie mówi o tym, więc wolę nie spekulować), ale sądzę, że Mojżesz czy św. Augustyn wiedzą, o co mogą się modlić jeśli chodzi o świętych na ziemi. Skoro sam Jezus modli się o nas jako nasz Arcykapłan, prawdopodobnie za Jego przykładem robią to również wierni świadkowie Chrystusa w niebie. 

- "Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mt 22.32). Skoro Abraham, Izaak, Jakub żyją, podobnie jak Eliasz i Mojżesz, którzy ukazali się trzem Apostołom będącym z Chrystusem, to oznacza i dla nas śmierć jest jedynie bramą, a nie końcem. 

- módl się o świętych na ziemi. O ich wytrwanie, wierność w służbie, ich rodziny, zdrowie i duchową zachętę. Dzień Wszystkich Świętych przypomina, że chrześcijaństwo to nie jedynie prywatna wiara w zaciszu domu lub dyskusje na facebooku. Rozejrzyj się. 

- Jak śpiewa Arka Noego: "Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i w pracy". Najłatwiej spotkasz ich w Kościele. Jednak uważaj: oni też potrzebują łaski przebaczenia. Podobnie jak Ty. 

- szukaj mądrości i zachęty nie tylko wśród świętych z twojego pokolenia, ale i świętych z historii. Biblijne rozumienie słowa "tradycja" zawiera w sobie szacunek do mądrości tych, którzy dokonali ziemskiego biegu. Pomiędzy śmiercią ostatniego Apostoła, a powołaniem do służby twojego Pastora kościół Chrystusa naprawdę istniał!