środa, 12 września 2018

Stół nas odgradza

Douglas Wilson

Paweł mówi nam, że nie wolno nam jeść i pić ze stołu Nowego Testamentu niegodnie. Używa tego słowa kilka razy, ale pamiętajmy o kontekście jego ostrzeżenia. 

Koryntianie byli winni podziałów w Kościele, pijaństwa, niemoralności seksualnej i chciwości. Paweł mówi im, że takie grzechy, bez pokuty, stały w sprzeczności ze Stołem Pańskim. Biblijnym rozwiązaniem tej niekonsekwencji jest zawsze nawrócenie od grzechu i przyjście do Stołu. My czasami uważamy, że akceptowalnym sposobem rozwiązania problemu jest trzymanie się z dala od Stołu i zachowanie własnego grzechu. Nie popełnijmy błędu - niewyznany grzech i uczestnictwo w Stole Pańskim są w oczywisty sposób niespójne. Ale nie chcemy odgrodzić Stołu. Chcemy, aby to Stół nas odgrodził i powstrzymał nas od grzechu. Nie pozwól, aby grzech powstrzymał cię od Stołu Pańskiego; staraj się, aby to Stół powstrzymywał cię od grzechu. 

Niewłaściwe powstrzymywanie się od Stołu Pańskiego jest tak samo smutnym grzechem jak niewłaściwe uczestnictwo w nim. W obu przypadkach grzech jest tego samego rodzaju - pogardliwą niewdzięcznością. Jeden człowiek je, nie rozpoznając wspólnoty z Chrystusem. Inny człowiek powstrzymuje się od jedzenia, nie uznając obowiązku obcowania z Chrystusem. Chwytanie bez podziękowania jest niewdzięcznością. Niewdzięcznością jest jednak również odrzucanie daru, zakupionego tak wielkim kosztem. 

Strzeżcie więc waszych serc, rozpoznawajcie Ciało, przychodźcie i jedzcie. Przyjdźcie do Jezusa Chrystusa.

Autor jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA)