środa, 29 maja 2019

Spotkanie z Jezusem przy Stole Pańskim

Kiedy przychodzimy do Stołu Pańskiego, Biblia naucza, że w czymś uczestniczymy. Czciciel bożków jest opisany jako ktoś, kto ma społeczność z demonami z powodu uczestnictwa przy stole demonów (1 Kor 10:20). Jako chrześcijanie jesteśmy opisani jako będący jednym ciałem, ponieważ spożywamy z jednego chleba (1 Kor 10:17). Istnieje więc duchowa rzeczywistość stojąca za uczestnictwem

Niepotrzebna jest wiara w transsubstancjację chleba, aby w Komunii spotkać się z Jezusem. Kiedy bałwochwalca ateński składał ofiarę bogini Atenie, nie było konieczne, aby posiłek, który spożywał przemieniał się w demona, by czciciel miał społeczność z demonami. W ten sam sposób nie jest konieczne, aby cokolwiek działo się z chlebem i winem, abyśmy uczestniczyli z Chrystusem przy Stole. Jedność, którą mamy z Jezusem podczas Wieczerzy Pańskiej nie jest fizyczna. Fizycznie Jezus jest w niebie. Chrystus nie zstępuje z tronu Ojca i nie przenika do naszego żołądka. Jedność z Synem Bożym podczas Komunii to jedność przymierzowa, to dzieło Ducha Świętego, który łączy nas w jedno ciało, którego głową jest Chrystus.