wtorek, 3 stycznia 2023

Józef i Józef

Opis narodzin Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza zawiera wiele odniesień do Księgi Rodzaju. Jednym z nich jest imię przybranego ojca Jezusa - Józefa. 

Między Józefem w Ewangelii a Józefem w Księdze Rodzaju istnieje wiele podobieństw. 

- Obaj otrzymują sny i postępują zgodnie z nimi. 

- Obaj udają się do Egiptu, aby chronić swoje rodziny. 

- Obaj są ludźmi prawymi, lecz zagrożonymi przez bliskich: własnych rodaków lub braci. 

- W Księdze Rodzaju Józef spełnia obietnice dane Abrahamowi. Bóg powiedział Abrahamowi, że przez jego potomstwo będą błogosławione narody ziemi. Wiemy, że ta obietnica została całkowicie wypełniona w Jezusie. Ale spełniła się również w samej Księdze Rodzaju. Józef jest nasieniem Abrahama, które błogosławi narody, dostarczając żywność dla dotkniętego głodem świata. 

Józef, ojciec Jezusa, również spełnia obietnice dane Abrahamowi, i to w bardzo podobny sposób. Udaje się do Egiptu, aby upewnić się, że obietnice dane Abrahamowi dotyczące potomka zostaną spełnione. Postępuje zgodnie z instrukcjami od Boga, aby zapewnić żywność dla głodnego świata. A tym chlebem, który Józef przynosi głodującemu światu jest Jezus, chleb Boży, który zstąpił z nieba. Ewangeliczny Józef nieustannie działa, aby ten chleb został zachowany do spożycia przez narody. 

- Józef, syn Jakuba został wielkim władcą, drugim co do pozycji w Egipcie. Józef, ojciec Jezusa, nie rządzi wprawdzie Egiptem ani Izraelem, ale jest z królewskiej linii samego Jezusa. W genealogii Jezusa w 1 rozdziale Mateusza nazywa się go „synem Dawida” (Mt 1:20). Józef, niczym pobożni władcy, zarządza swoją rodziną zgodnie z prawem i miłosierdziem; niczym królowie otrzymuje objawienie przez sny (podobnie jak np. Salomon lub Nabuchodonozor).