piątek, 15 kwietnia 2011

Dlaczego protestanci nie modlą się na różańcu?


Z modlitwą różańcową związane są liczne przekazy i legendy wypływające z wielkiej pobożności. Jedna z nich mówi o pewnym mnichu, który miał zwyczaj splatać Błogosławionej dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczony w widzeniu, że Maryja jeszcze bardziej byłaby zadowolona z innego wieńca róż (różańca, mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą „Ave Maria”. Te modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec. (cytat za: opoka.org.pl)

Jaki jest problem z różańcem? Dlaczego protestanci nie modlą się na nim? Z kilku powodów:

1. Dlaczego powinniśmy? :)

2. Z tego samego powodu, co nie odmawiamy 50 razy słów skierowanych przez Jezusa do Marii: "Niewiasto, oto syn twój!"  (Jn 19.26). Dlaczego mielibyśmy to robić?

3. Modlitwa różańcowa sprzeciwia się autorytetowi Pisma Świętego. Nie powinniśmy praktykować naszej pobożności w sposób dowolny, określony przez nas, pozabiblijne wizje, sny pewnych osób lub obyczaje. To Boże Słowo (Biblia) powinno kierować naszą gorliwość na właściwy tor. Biblia nic nie mówi na temat różańca, dlatego nie dziwi, że Kościół poprzez wieki nigdy nie praktykował tego rodzaju modlitwy. Czy czegoś brakowało Apostołowi Pawłowi, Klemensowi Rzymskiemu, Orygenesowi, Tomaszowi z Akwinu czy św. Augustynowi, którzy nigdy nie mieli w ręku różańca? Jakich duchowych witamin i jakiego rodzaju więzi z Jezusem byli pozbawieni? 

4. Istota różańca sprzeciwia się temu, co na temat modlitwy mówi Pismo Św. - do kogo i w jaki sposób powinna być kierowana: 

W jaki sposób mamy się modlić? "A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie" (Ew. Mateusza 6:7-9).

Do kogo mamy się modlić?"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi".- Ew. Mateusza 6:10

Pamiętajmy o tym co (kto) powinno kształtować nasz światopogląd i pobożność. Siostra Faustyna Kowalska, Fatima, Medjugorie, Gwadelupa, Sokółka, wizje średniowiecznego mnicha, czy Pismo Święte? 

5. Kiedyś usłyszałem pytanie: „Czy gdyby różaniec był modlitwą skierowaną do Jezusa czy byłby do zaakceptowania dla protestanta?” Odpowiedź brzmi: tak, pod warunkiem, że Biblia dopuszczałaby ten sposób modlitwy. Zależy więc o jakim rodzaju modlitwy do Jezusa mówimy. Jeśli o odmówieniu pięćdziesiąt trzy razy szczególnej modlitwy - akurat tej, a nie innej, która otwierałaby szczególne zdroje łask z nieba - byłoby to bałwochwalstwo – wiara w ludzki "przepis" na błogosławieństwo od Boga. 

Skoro więc Biblia milczy nt. różańca to przypisywanie określonym modlitwom wypowiedzianym określoną ilość razy szczególnego znaczenia jest zabobonem.

6. Możemy również zapytać o treść modlitwy różańcowej. Jaki jest problem ze słowami: “Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus”?

Odpowiedź brzmi: nie ma żadnego. To błogosławieństwo Elżbiety z Ew. Łukasza, które każdy z nas powinien bez zająknięcia powtórzyć. Maria jest błogosławiona pośród wszystkich niewiast, obdarzona szczególną łaską. Jedyny problem polega na tym, że te słowa są wypowiadane obecnie - jako modlitwa do Maryji. Podobny błąd uczyniłbym gdybym zacytował słowa Helego skierowane do Samuela zwracając się obecnie do tego drugiego w modlitwie. Nie po to zostały napisane! Zatem treść pierwszej części treści różańca jest poprawna ponieważ są to słowa Pisma. Jednak ich zastosowanie jest całkowicie błędne.

7. Co więc z drugą częścią modlitwy: “Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”?

Tu problemów jest kilka:

- Modlitwy chrześcijan powinny być zanoszone wyłącznie do Boga. Czy "Zdrowaś Mario" jest modlitwą? Aż dziwne, że ktokolwiek mógłby mieć wątpliwości.

- Określenie „święty” w Piśmie jest odnoszone do wszystkich chrześcijan (zob. 1 Kor 1:1-2, Gal 1, 1 Tes 1, Ef 1:1-3). Nie jest to tytuł zarezerwowany dla niektórych, lecz opis statusu ludzi, którzy zaufali Chrystusowi. Są „święci” ponieważ zostali uświęceni krwią Jezusa. Jest to świętość pochodząca z zewnątrz, przypisana im, nie ich własna. 

- Powyższa część modlitwy "Zdrowaś Mario" zakłada, że Maryja posiada szczególny wpływ na Trójjedynego Boga, jest wszechobecna oraz wszechwiedząca. Słyszy wszystkie modlitwy, jakie są zanoszone do niej w każdym czasie i w każdym miejscu, zarówno mówione na głos, jak i w myślach. Te atrybuty posiada jedynie Bóg.

- Modlitwa różańcowa jest oparta na błędnym nauczaniu nt. pośrednictwa Maryji w zbawieniu człowieka. Pismo Św. mówi: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tm 2.5). Zaprzeczanie wystarczalności pośrednictwa Chrystusa nie jest byle jakim uchybieniem. Jest pomniejszaniem skuteczności Jego dzieła i łaski, którą nas objął. 

8. Gdybym modlił się na różańcu, to udając się za jego schematem, który ustanawia w modlitwie poprosiłbym i ciebie:
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.
Drogi Czytelniku, pomódl się za mnie.

Nie modlę się jednak na różańcu. Dlatego proszę Drogi Czytelniku, byś pomodlił się za mnie.

9. Kocham moją siostrę w wierze - pobożną, bogobojną, pokorną Marię - Matkę mojego Pana. Jest dla mnie wzorem do naśladowania. Dlatego za jej przykładem pragnę modlić się wyłącznie do Boga.