środa, 3 marca 2021

Co wolno cesarzowi?


Małżeństwo jest definiowane i stworzone przez Boga, dlatego zadaniem władz państwowych nie jest definiowanie małżeństwa. Ono już zostało zdefiniowane. Ich zadaniem, jest rozpoznanie tego faktu. I postępowanie zgodnie z nim. Cesarz posiada kompetencje jedynie cesarskie, co oznacza, że nie posiada kompetencji definiowania małżeństwa. Ta sfera należy do Boga, bowiem kobieta i mężczyzna zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a nie cesarza. Cesarz jest zobowiązany przez Boga, by rozpoznawał, iż całkiem spora część kompetencji w tym świecie jest poza nim, nie należy do niego. Taką rzeczą jest małżeństwo. Cesarz nie stworzył małżeństwa, dlatego nie posiada władzy, by określać jego definicję.